Certificari

Societatea SC ACATREX detine certificarea ALL CERT SYSTEMS a Sistemului de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), a Sistemului de Management de Mediu conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) precum si a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform cerintelor standardului OHSAS 18001:2004 pentru urmatoarele activitati:

   » extractia pietrei calcaroase si pentru constructii;
   » extractia pietrisului si nisipului, a argilei si caolinului;
   » lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
   » recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
   » inchirierea de utilaje de constructii si demolare cu personal de deservire aferent.